Wniosek o przyznanie pomocy


 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


 Biznesplan Tabele finansowe do biznesplanu Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu


 Umowa o przyznaniu pomocy


 Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością


 Wniosek o płatność


 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


 Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś43
Wczoraj694
Bieżący tydzień3392
Bieżący miesiąc12375
Wszystkich1301857