Wniosek o przyznanie pomocy


 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


 Biznesplan Tabele finansowe do biznesplanu


 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu


 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


 Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


 Umowa o przyznaniu pomocy


 Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji


 Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością


 Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych


 Załącznik nr 3A do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)


 Wniosek o płatność


 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś77
Wczoraj694
Bieżący tydzień3426
Bieżący miesiąc12409
Wszystkich1301891