Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem nadzoru wewnętrznego.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

  • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości

Powoływanie Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania.

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej liczy 8 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej.

W skład Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wchodzą:

  1. Przewodnicząca - Anna Szczepanik (gmina Dobroń)
  2. Wiceprzewodniczący - Janina Gruszczyńska-Wilińska (gmina Łask)
  3. Członek Komisji Rewizyjnej - Kamila Ozimek (gmina Dłutów)
  4. Członek Komisji Rewizyjnej - Wojciech Pajewski (gmina Zelów)
  5. Członek Komisji Rewizyjnej – Alicja Stępień (gmina Sędziejowice)
  6. Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Zieliński (gmina Buczek)

Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD "Dolina rzeki Grabi"

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś356
Wczoraj955
Bieżący tydzień3609
Bieżący miesiąc11540
Wszystkich1344549