W ramach projektu (LGD "Dolina rzeki Grabi") planuje stworzyć nowe innowacyjne narzędzie promocyjne wybranych atrakcji turystycznych, poprzez opracowanie wirtualnego zwiedzania obszaru LGD (czyli obszaru 9 gmin członkowskich), wycinanki, gry panoramicznej oraz albumu. Dodatkowo poprzez wykonanie tłumaczenia wirtualnego zwiedzania i albumu na języki obce, przyczynimy się do rozpropagowania bogactwa lokalnego na większą skalę. Zakładamy także wzrost wiedzy z zakresu atrakcji turystycznych oraz zasad ochrony lokalnego dziedzictwa obszaru LGD, co pragniemy osiągnąć dzięki organizacji 2 dniowej konferencji na zakończenie realizacji projektu.

 Tytuł projektu:

Wirtualne zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych o akronimie "VIRTOUR"


Lider projektu:
Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" (małopolskie)


Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" (łódzkie)
- Lokalna Grupa Działania Korzenna (małopolskie)


Cel główny projektu:
Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru LGD


Cele szczegółowe projektu:
1. Stworzenie nowego, innowacyjnego narzędzia promocyjnego wybranych atrakcji turystycznych poprzez opracowanie wirtualnego zwiedzania obszaru oraz albumu LGD.
2. Wzrost wiedzy z zakresu atrakcji turystycznych oraz zasad ochrony lokalnego dziedzictwa obszaru LGD poprzez organizację konferencji


Główne rezultaty projektu:
Wzrost promocji wybranych atrakcji turystycznych oraz rozwój turystyki na obszarze LGD

Grupy docelowe:
- organizacje pozarządowe, w tym LGD,
- sektor prywatny (przedsiębiorcy),
- osoby niepełnosprawne, chore,
- osoby starsze,
- lokalni mieszkańcy,
- mniejszości (narodowe, kulturowe),
- turyści,

Planowane działania:
1. Przygotowanie wirtualnego zwiedzania obszaru (obszary 3 LGD).
2. Opracowanie albumu zbierającego wirtualne zwiedzanie obszaru (obszary 3 LGD).
3. Organizacja 2 konferencji nt. ochrony lokalnego dziedzictwa : 1 w województwie małopolskim i 1 łódzkim w terminach zgodnych z harmonogramem

Planowany obszar realizacji projektu:
1. LGD "Beskid Gorlicki" na obszarze 9 gmin: Bobowa, Biecz, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie
2. LGD "Dolina rzeki Grabi" na obszarze 9 gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów
3. LGD Korzenna na obszarze 1 gminy - Korzenna


Planowany okres realizacji projektu:
wrzesień 2014 roku - maj 2015 roku

Całkowity budżet projektu (wydatki poniesione przez wszystkich partnerów projektu): 310 611,57 zł (brutto)

Budżet LGD "Dolina rzeki Grabi" na realizację projektu: 109 952,57 zł (brutto)

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś1275
Wczoraj958
Bieżący tydzień1275
Bieżący miesiąc19974
Wszystkich1330244