VIII NABÓR WNIOSKÓW - MAŁE PROJEKTYDyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin składania wniosków:
od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 15 lipca 2014 r.

Limit dostępnych środków:
„Małe projekty” - 267 829,56 zł

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 lok. 106, 98-100 Łask

Godziny przyjmowania wniosków:
- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu
i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl i LGD „Dolina rzeki Grabi” – www.dolinagrabi.pl.

Minimalne kryteria, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Maksymalna liczba punktów w ocenie operacji według lokalnych kryteriów wynosi:
Małe Projekty – 38
Operacja, aby uzyskać pozytywną ocenę Rady musi osiągnąć minimum 25%.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD „Dolina rzeki Grabi” – www.dolinagrabi.pl w dziale „Ogłoszenia o naborze” oraz w siedzibie LGD, a także w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD „Dolina rzeki Grabi”:

nr tel. 43 676 21 30 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś370
Wczoraj955
Bieżący tydzień3623
Bieżący miesiąc11554
Wszystkich1344563