Rada Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem decyzyjnym.

Kompetencje Rady:

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Powoływanie Rady:

Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania.

Skład Rady:

Rada w 36,36% składa się z przedstawicieli sektora społecznego, w 27,27% z przedstawicieli sektora gospodarczego, w 18,18% z przedstawicieli sektora publicznego, pozostałe 18,18% stanowią przedstawiciele sektora mieszkańcy. Skład Rady liczy 11 osób.

W skład Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wchodzą:

 1. Przewodniczący - Bronisław Węglewski (gmina Buczek / sektor publiczny)
 2. Wiceprzewodniczący - Robert Jarzębak (gmina Dobroń / sektor publiczny)
 3. Członek Rady- Małgorzata Kmin (gmina Dłutów / sektor gospodarczy)
 4. Członek Rady - Dagmara Moczkowska (gmina Drużbice / sektor społeczny)
 5. Członek Rady - Czesława Knul (gmina Łask / sektor społeczny)
 6. Członek Rady - Ewa Sowała (gmina Sędziejowice / sektor gospodarczy)
 7. Członek Rady - Małgorzata Frąckiewicz (gmina Widawa / sektor społeczny)
 8. Członek Rady - Adam Baczyński (gmina Wodzierady / sektor społeczny)
 9. Członek Rady - Katarzyna Sękowska (gmina Zelów / sektor gospodarczy)
 10. Członek Rady - Wioletta Pisarska (gmina Buczek / sektor mieszkańcy)
 11. Członek Rady - Jakub Cybulski (gmina Dobroń / sektor mieszkańcy)

Uaktualniony Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 23.02.2023r

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 20.08.2020 r. 

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 27.11.2017 r. 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" 24.05.2017 r.

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś240
Wczoraj799
Bieżący tydzień1999
Bieżący miesiąc15578
Wszystkich1178774