Rada Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem decyzyjnym.

Kompetencje Rady:

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Powoływanie Rady:

Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania.

Skład Rady:

Rada w 36,36% składa się z przedstawicieli sektora społecznego, w 27,27% z przedstawicieli sektora gospodarczego, w 18,18% z przedstawicieli sektora publicznego, pozostałe 18,18% stanowią przedstawiciele sektora mieszkańcy. Skład Rady liczy 11 osób.

W skład Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wchodzą:

Uaktualniony Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 23.02.2023r

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 20.08.2020 r. 

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 27.11.2017 r. 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" 24.05.2017 r.

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś62
Wczoraj694
Bieżący tydzień3411
Bieżący miesiąc12394
Wszystkich1301876