Serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastu nagranego w ramach międzynarodowego projektu NOTE, w którym skupiamy się na kwestii zaangażowania młodych ludzi w proces wyborczy. W jaki sposób możemy zachęcić ich do uczestnictwa w wyborach i angażowania się w życie polityczne?

Nasi zaproszeni goście to Pan Dariusz Cieślak Wójt Gminy Sędziejowice oraz Pan Igor Jędrzejczak Marszałek Parlamentu Młodych RP.  Razem z gośćmi, zastanowiliśmy się nad różnymi strategiami, które mogą być skuteczne w przyciąganiu uwagi młodych wyborców oraz budowaniu ich zaufania do procesu wyborczego.

Pan Dariusz Cieślak podzielił się swoimi doświadczeniami z lokalnej perspektywy, prezentując konkretne inicjatywy skierowane do młodych mieszkańców. Pan Igor Jędrzejczak zaprezentował krajowe i ogólnopolskie działania oraz perspektywę organizacji młodzieżowych na temat zaangażowania w procesy wyborcze.

Czy istnieją sprawdzone metody mobilizacji młodych wyborców? Jakie narzędzia i strategie mogą być najskuteczniejsze w przekonywaniu młodych ludzi do uczestnictwa w wyborach? Jak możemy zbudować ich zaufanie do instytucji politycznych i przekonać ich, że ich głos ma znaczenie? Na te pytania szukamy odpowiedzi w naszym podcastcie. Zapraszamy do odsłuchu!

Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Kelnerowskiej - Dyrektor Łaskiego Domu Kultury za możliwość nagrania podcastu w Studio Kultura 2.0 oraz Panu Rafałowi Stasiakowi - Kierownikowi ds. merytorycznych w Łaskim Domu Kultury za pomoc techniczną.

PODCAST DOSTĘPNY TUTAJ

ENG

We warmly invite you to listen to our podcast, where we focus on the issue of engaging young people in the electoral process. How can we encourage them to participate in elections and engage in political life?

Our invited guests are Mr. Dariusz Cieślak Head of Sędziejowice Commune, and Mr. Igor Jędrzejczak, Marshal of the Youth Parliament of the Republic of Poland. Together with our guests, we have considered various strategies that can be effective in capturing the attention of young voters and building their trust in the electoral process.

Mr. Dariusz Cieślak shared his experiences from a local perspective, presenting specific initiatives aimed at young residents. Mr. Igor Jędrzejczak showcased national and nationwide actions as well as the perspective of youth organizations regarding engagement in electoral processes.

Are there proven methods for mobilizing young voters? What tools and strategies can be most effective in convincing young people to participate in elections? How can we build their trust in political institutions and convince them that their voice matters? These are the questions we seek to answer in our podcast. We invite you to listen in!

#cervprogramme #europeanelections #NOTE #europeanunion

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś74
Wczoraj694
Bieżący tydzień3423
Bieżący miesiąc12406
Wszystkich1301888