Walne Zebranie Członków Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania
 
W dniu 21 marca 2024 r. w sali konferencyjnej hotelu Columna Medica odbyło się Walne Zebranie Członków Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania podsumowujące rok 2023.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Walne Zebranie otworzył Prezes ŁSLGD - Piotr Nowacki, który przedstawił proponowany program zebrania, a po jego zatwierdzeniu, omówił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ŁSLGD za rok 2023. Odczytał również opinię Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi.
Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2023 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

W dalszej części posiedzenia omówiono wysokość składek członkowskich, budżet na rok 2024 oraz procedury. Podjęto również uchwałę w sprawie powołania członka Federacji Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania do powstałej Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER (GTL). Zgodnie z uchwałą przedstawicielem ŁSLGD w GTL została wybrana - Anna Doliwa.

W drugiej części spotkania dyskutowano między innymi o działaniach mający na celu opracowanie wspólnych, ujednoliconych procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla wszystkich LGD z województwa łódzkiego, aby usprawnić pracę w ramach planowanych naborów wniosków.
 
Dziękujemy za udział w spotkaniu.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś63
Wczoraj694
Bieżący tydzień3412
Bieżący miesiąc12395
Wszystkich1301877