LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RZEKI GRABI”
OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKA - STANOWISKO
 GŁÓWNY SPECJALISTA

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 15:00  w zamkniętych kopertach w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” Pl. 11 Listopada 1,      98-100 Łask lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy –  główny specjalista." (liczy się data wpływu do LGD). Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 lutego 2024 r. o godzinie 15:30 w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze. 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna dla kandydata 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś196
Wczoraj806
Bieżący tydzień2701
Bieżący miesiąc1002
Wszystkich1272665