15 lat minęło... - jak jeden dzień 

14 maja 2008 r. zarejestrowana w KRS została LGD "Dolina rzeki Grabi" i tak zaczęła się nasza przygoda z LEADER-em.
To był piękny, ale i trudny czas. Przed nami było wiele wyzwań i chyba jeszcze więcej niewiadomych. Ale robiliśmy i robimy wszystko, aby obszar naszych 9 gmin członkowskich: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i Zelów, mógł się rozwijać. W tym celu przeprowadziliśmy wiele spotkań, szkoleń, warsztatów..., aby jak najbardziej efektywnie spożytkować przekazane nam środki, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej. W ramach prowadzonych naborów wniosków, wydatkowaliśmy kwotę ponad 24 000 000 zł. Dzięki tym środkom, tylko w obecnym okresie programowania powstało 56 nowych firm, 23 firmy otrzymały wsparcie na rozwój działalności, 51 przedsięwzięć zostało zrealizowanych w ramach rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, a kolejne są w trakcie realizacji. Promowaliśmy także obszar realizując różnego rodzaju projekty współpracy: regionalne, międzyregionalne i międzynarodowe, aby pokazać piękno naszego obszaru i zachęcić turystów do jego odwiedzenia. Działo się dużo, teraz czas na nowy okres programowania i nowe plany działania. Dlatego zachęcam do wspólnej budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.
W tym miejscu chciałabym podziękować Wszystkim Członkom Założycielom, w tym włodarzom gmin członkowskich, którzy mieli odwagę podjąć to wyzwanie i być inicjatorami budowy trójsektorowego partnerstwa jakim jest LGD. Dziękuję obecnym i byłym członkom LGD, którzy swoją społeczną pracą przyczynili się do rozwoju naszego obszaru. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom, w tym międzynarodowym za dotychczasową współpracę z nadzieją na jej kontynuację.
Serdeczne podziękowania kieruję także na ręce członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, którzy aktywnie brali udział w pracach naszej LGD, poświęcając swój prywatny czas. Dziękuję również pracownikom biura, którzy starali się sprostać wszystkim wymaganiom, związanym z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Mam nadzieję, że nowy okres programowania przyniesie nam kolejne możliwości rozwoju, a tymczasem zapraszam do obejrzenia filmu promującego nasz obszar - LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 
Z podziękowaniami i wyrazami szacunku za dotychczasowe 15 lat
 
Prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”
/-/ Anna Doliwa
 
 
 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś175
Wczoraj411
Bieżący tydzień175
Bieżący miesiąc5712
Wszystkich1224837