ZAPROSZENIE

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie LGD - Sala konferencyjna (II piętro), Pl. 11 Listopada 1, 98-100 Łask, w dniu 22 maja 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej 1/3 liczby Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 17.00 - w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany statutu i uzupełnienia składu Zarządu, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jawnego trybu głosowania w sprawie zmiany Statutu oraz uzupełnienia składu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 10. Omówienie procesu przygotowania LSR na nowy okres programowania – dyskusja, konsultacje.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

                                                    Z poważaniem,

                                                    Prezes Zarządu

                                                    LGD „Dolina rzeki Grabi”

                                                    /-/ Anna Doliwa

 

W złączeniu:

Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków.     

  

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś198
Wczoraj411
Bieżący tydzień198
Bieżący miesiąc5735
Wszystkich1224860