OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych pracodawcy lub reprezentowanej instytucji dla potrzeb przeprowadzenia konferencji "Facylitatorzy Wyborów Europejskich - Warsztaty przygotowawcze FACEES" przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” z siedzibą w Łasku i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. konferencji oraz wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet konferencji  „"Facylitatorzy Wyborów Europejskich - Warsztaty przygotowawcze FACEES” przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” z siedzibą w Łasku.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe w Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
  z siedzibą w Łasku, Pl. 11 Listopada 1, 98-100 Łask.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lgd@dolinagrabi.pl oraz pisemnie Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” z siedzibą w Łasku, Pl. 11 Listopada 1, 98-100 Łask – tel. 662-260-229
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu transmisji online oraz offline przez Internet konferencji przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” oraz publikacji materiału video z ww. konferencji przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” w Internecie.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, czy statutowych Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, a po zakończeniu realizacji działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w konferencji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś89
Wczoraj694
Bieżący tydzień3438
Bieżący miesiąc12421
Wszystkich1301903