OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Pl. 11 Listopada 1
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Wspieramy tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej)

 

Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100.000,00 zł/25.000,00 euro (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”).

Wysokość pomocy:

 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 100.000,00 zł/25.000,00 euro na jednego beneficjenta
  w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 100.000,00 zł/25.000,00 euro.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  280.000,00 zł/70.000,00 euro.

(limit środków w walucie EUR liczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

ZAŁĄCZNIKI 

1. Ogłoszenie o naborze 1/2023

2. Wniosek z załącznikami

3. Załączniki dodatkowe

 • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (doc.)
 • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie wejścia po raz pierwszy na rynek pracy -załącznik nr 4 (doc.)
 • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD -załącznik nr 2 (.pdf .docx)
 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych -załącznik nr 3 (doc.)
 1. Kryteria wyboru operacji
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 3. Procedury naboru wniosków

 Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Dolina rzeki Grabi”, 98-100 Łask, Pl. 11 Listopada 1 oraz pod numerem telefonu: 662 260 229 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś1275
Wczoraj958
Bieżący tydzień1275
Bieżący miesiąc19974
Wszystkich1330244