Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"

W dniu 20 września 2022 r. w Kolumna Park Hotel***, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, które otworzyła prezes zarządu – Anna Doliwa.

Podczas Walnego Zebrania podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia: sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

Prezes zarządu – Anna Doliwa, dokonała wprowadzenia do procesu przygotowania LSR – konsultacje społeczne w gminach członkowskich na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi”. Poinformowała również o podpisaniu umowy z UMWŁ na wsparcie przygotowawcze. Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z opisem procesu przygotowania LSR znajduję się na naszej stronie internetowej i FB. Spotkania realizowane są w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prezes zarządu omówiła  plany na rok 2022, a w sprawach różnych głos zabrał Bronisław Węglewski, dziękując wszystkim Członkom LGD i pracownikom biura za dotychczasową pracę na rzecz LGD oraz pogratulował dobrego wyniku finansowego.

Posiedzenie zamknął Przewodniczący Walnego Zebrania

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś193
Wczoraj806
Bieżący tydzień2698
Bieżący miesiąc999
Wszystkich1272662