Spotkania konsultacyjne 
 
Za nami pierwszy tydzień spotkań konsultacyjnych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina rzeki Grabi”. Spotkania poprowadziła Anna Doliwa – prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Konsultacje odbyły się w 5 Gminach: Gmina Buczek, Gmina Łask, Gmina Sędziejowice, Gmina Widawa, Gmina Wodzierady.
Spotkania poświęcone są w szczególności: analizie potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Podczas spotkań w gminach członkowskich omawiano następujące zagadnienia: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwo w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Na spotkaniu każdy z uczestników otrzymał wersję papierową ankiety: Badanie potrzeb mieszkańców Dolina Grabi oraz Arkusz pomysłu. Ankieta jak i arkusz pomysłu, dostępne są na naszej stronie internetowej w wersji elektronicznej. Dlatego zachęcamy Państwa do ich wypełnienia.
 
Pragniemy podziękować KGW z Bachorzyna (Gmina Buczek), KGW „GORCZYNIANKI” z Gorczyna (Gmina Łask), KGW „PRUSZKOWIANKI” z Pruszkowa (Gmina Sędziejowice), KGW „Ligocianki” w Ligocie (Gmina Widawa), KGW Leśnica (Gmina Wodzierady), które na spotkania przygotowały potrawy regionalne.
Na podstawie zebranych informacji podczas spotkań, badań ankietowych i konsultacji oraz analizie zebranych danych zostanie opracowany dokument LSR, uwzględniający głos społeczności lokalnej - przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (sektora społecznego, publicznego i gospodarczego).
Zapraszamy na kolejne 4 spotkania, które odbędą się w następujące dni:
· Gmina Dobroń, 27.09.2022 o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Dobroniu,
· Gmina Drużbice, 28.09.2022 o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej (Drużbice Kolonia 141),
· Gmina Zelów, 29.09.2022 o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskich w Zelowie,
· Gmina Dłutów, 30.09.2022 o godz. 17:00 w Domu Kultury w Dłutowie.

Spotkania są realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś295
Wczoraj508
Bieżący tydzień295
Bieżący miesiąc9768
Wszystkich1074816