ZEBRANIE ZARZĄDU

Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, Pl. 11 Listopada 1, Łask w dniu 30 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godzinie 16:00.

Proponowany program zebrania:

  1. Przedstawienie kandydatów spełniających wymagania konkursowe zarządowi – podjęcie decyzji
    w sprawie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.
  2. Sprawy różne.