Piąta międzynarodowa konferencja EUROPEAN ACADEMY NETWORK już za nami!


W dniach 9-12 maja 2022 r. gościliśmy na naszym terenie partnerów międzynarodowego projektu EUROPEAN ACADEMY NETWORK. To międzynarodowe wydarzenie było piątym spotkaniem reprezentantów 13 krajów: Bułgarii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Malty, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Austrii, Czarnogóry, Polski i Łotwy, połączonych jako Sieć Akademii Europejskiej – EAN, którego liderem była Gmina Veliko Tarnovo z Bułgarii, a sam projekt, co warto podkreślić - uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej KE - Programu „Europa dla obywateli”, Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast.

W ramach wizyty studyjnej, która zamykała dwuletni projekt, 10 maja 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja w Hotelu Kolumna Park***, pt. Debating the future of Europe: contributing to a roadmap for a more united Union / Debata na temat przyszłości Europy: wkład w plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej Unii. Patronat Honorowy nad konferencją, która doskonale wpisała się w obchody Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, objął Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. W konferencji stacjonarnie wzięło udział 90 osób. Wśród jej uczestników, mieliśmy zaszczyt gościć m.in. Krzysztofa Hetmana - posła do Parlamentu Europejskiego (on-line), Hannę Zdanowską - prezydent Łodzi, Marcina Bugajskiego - Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Edytę Michalską – z-cę dyrektora Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ks. Kapitana - Marka Bolanowskiego, por. Piotra Nagórnego - zastępcę komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku, Jacka Michałowskiego - aktywistę Inicjatywy 30. Rok Wolności, Krzysztofa Margola - prezesa Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, partnerów projektu wraz z jego liderem - Mariellą Tsoneva - reprezentującą Gminę Veliko Tarnovo z Bułgarii. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele lokalnych samorządów, w tym: Gabriel Szkudlarek - burmistrz Łasku wraz z Robertem Bartosikiem - przewodniczącym Rady Miejskiej w Łasku, Sylwestrem Florczakiem - wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łasku, Anną Głowińską - skarbnikiem gminy Łask i Włodzimierzem Nowickim - przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, Bronisław Węglewski – wójt Gminy Buczek, Dariusz Cieślak – wójt Gminy Sędziejowice, Tomasz Głowacki – wójt Gminy Drużbice, Michał Kosmowski – sekretarz gminy Dłutów. Nie zabrało również organizacji pozarządowych. Fundację Rozwoju Gminy Zelów reprezentowała Beata Biskupska – wiceprezes zarządu, a Łódzką Sieć LGD Piotr Nowacki – prezes zarządu, wraz z przedstawicielami lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Gościliśmy także Elżbietę Krawczyk – Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, Jerzego Skorka – prezesa OSM Łask oraz przedstawicieli OSP, KGW, placówek oświatowych, instytucji kultury, bibliotek, przedsiębiorców i mieszkańców naszego obszaru.

Konferencja była również transmitowana na FB LGD „Dolina rzeki Grabi” oraz European Academy Network w języku polskim i angielskim. W tym miejscu warto przypomnieć główny cel projektu, którym jest dostarczenie lokalnym i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie i polityczne uczestnictwo na poziomie UE. Sieć EAN wymieniała dobre praktyki dotyczące tego, jak lokalni decydenci i obywatele mogą „zbliżyć się do Europy” i uczestniczyć w jej tworzeniu. Ostatecznym celem jest podnoszenie świadomości na temat demokracji w gminach i krajach partnerskich oraz w całej UE. Projekt ten stworzył możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, zaangażowania społecznego i wolontariatu na poziomie Unii (nasz projekt został zrealizowany zgodnie z agendą polityki UE 2020-2022).

Podczas konferencji, którą otworzyła Anna Doliwa – Prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkowych prelegentów, którzy przybliżyli nam tematykę związaną z przyszłością Unii Europejskiej – unia wartości czy interesów politycznych? I tak w pierwszym panelu zabrał głos Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Łasku, który zaprezentował największe inwestycje zrealizowane z funduszy unijnych na terenie Gminy Łask. Następnie Piotr Nowacki – prezes Łódzkiej Sieci LGD, zaprezentował dorobek lokalnych grup działania na terenie woj. łódzkiego i jego wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Pierwszy panel zakończyło niezwykle merytoryczne wystąpienie  Krzysztofa Hetmana – posła do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, wiceprzewodniczącego Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który omówił zagadnienia związane z rozwojem regionalnym na poziomie lokalny, regionalnym i UE.

Druga część konferencji była poświęcona przybliżaniu Europy ludziom: demokracji i przyszłości UE. Jacek Michałowski, psycholog i psychoterapeuta, wykładowca Collegium Civitas oraz aktywista Inicjatywy 30. Rok Wolności razem z Krzysztofem Margolem, prezesem Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, przybliżyli nam tą tematykę w niesamowity sposób. Pokazując na przykładach, jak bardzo ważne były i w dalszym ciągu są, takie wartości jak: Wolność, Samorządność, Solidarność, Demokracja, Bezpieczeństwo i Rozwój.

Trzecią część konferencji poświęconą spójności, jako fundamentalnej wartości polityki terytorialnej UE, rozpoczęła – Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, członek Europejskiego Komitetu Regionów (EKR), Krajowa Ambasadorka Porozumienia Burmistrzów, Ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego, która w nawiązaniu do poprzednich prezentacji omówiła temat dotyczący odpornych, zrównoważonych i spójnych społeczności – naszej podstawowej wartości oraz zagadnienia związane  z Europejskim Zielonym Ładem – jako narzędzie do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu oraz łagodzenia konsekwencji transformacji.

Konferencję zakończyły wystąpienia Leny Strehmann - przedstawicielki CoFE, o przyszłości i szansach dla Europy oraz Małgorzaty Wochowskiej – menedżerki projektu EAN. Zapoznała nas ona z działaniami realizowanymi w ramach Tygodnia Regionów UE 2022, CERV - nowego program UE, będącego szansą dla władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, do którego my jako LGD „Dolina rzeki Grabi”, już przystąpiliśmy, w roli partnera. To nasz kolejny międzynarodowy projekt. Nosi on nazwę: "NOTE - Network of Organizations and Towns for the European Elections" i został złożony przez partnera z Włoch - Fattoria Pugliese Diffusa APS, w ramach ogłoszonego konkursu  CERV-2022-CITIZENS-TOWN. Czekamy na wyniki.

Kolejny dzień po konferencji był równie aktywny. Podczas wizyty studyjnej nasi projektowi partnerzy zapoznali się nie tylko z bogatą, wielokulturową historią Łasku, zwiedzając m.in. kolegiatę, po której oprowadził nas proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Świętego Michała Archanioła w Łasku - ksiądz Piotr Pirek. Na naszej trasie nie mogło zabraknąć drewnianego kościoła garnizonowego, z którego historią zapoznał nas ks. Kapitan Marek Bolanowski, ale również inwestycji z środków unijnych na przykładzie zrewitalizowanego Placu 11-Listopada w Łasku. Kolejny etap naszej podróży to wizyta w Gminie Sędziejowice i możliwość zobaczenia jednej z największych inwestycji na jej terenie w ostatnim czasie – publicznego przedszkola, w którym przywitał nas Wójt Gminy – Dariusz Cieślak wraz z dyrektorem placówki – Renatą Kowalczyk, a niesamowity popis swoich umiejętności dały dzieci z przedszkola oraz grupy tanecznej „Dzieci z Doliny Grabi”. Po tak aktywnym przedpołudniu udaliśmy się na zwiedzanie Łodzi, a wieczorem wróciliśmy do Dobronia, gdzie w Dobrońskim Centrum Kultury, przywitała nas dyrektor - Monika Rybak wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Dobroń”, który zachwycił wszystkich swoim występem. Na zakończenie czekała nas jeszcze miła niespodzianka w JNT GROUP S.A. SP.K. i pożegnalna kolacja. Mamy nadzieję, że wszystkie działania projektowe, przyczynią się do dalszej owocnej współpracy, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Zachęcamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez telewizję 8TVR -> KLIK