ROK 2020


Informacja o sposobie wykorzystana środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" w roku 2020 w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2016-2020.  

pobierz dokument