OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Termin składania wniosków:

od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Wspieramy tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej)

Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100.000,00 zł/25.000,00 euro (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”).

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  1.200.000,00 zł/300.000,00 euro.

(limit środków w walucie EUR liczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony
w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zaplanowano 12 premii po 100.000,00 zł/25.000,00 euro.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2022
  2. Wniosek z załącznikami
  1. Załączniki dodatkowe
  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (doc.)
  • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie wejścia po raz pierwszy na rynek pracy -załącznik nr 4 (doc.)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD -załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych -załącznik nr 3 (doc.)
  1. Kryteria wyboru operacji
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  3. Procedury naboru wniosków

 Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś378
Wczoraj955
Bieżący tydzień3631
Bieżący miesiąc11562
Wszystkich1344571