OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask
 

Zakres tematyczny operacji:

Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm)

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie  realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 300.000,00 zł.
Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50.000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 487.992,42 zł/121.998,10 euro

(limit środków w walucie EUR liczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zaplanowano dofinansowania w kwocie z przedziału 50.000,00 zł – 300.000,00 zł

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Ogłoszenie o naborze 2/2021
2. Wniosek z załącznikami 
3. Załączniki dodatkowe 

  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Rodo_klauzule , Rodo_klauzule)

   4. Kryteria wyboru operacji

   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

   6. Procedury naboru wniosków

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś243
Wczoraj799
Bieżący tydzień2002
Bieżący miesiąc15581
Wszystkich1178777