Tytuł projektu:
Dziedzictwo kulturowe "Doliny rzeki Grabi"

Lider projektu:

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"

Partnerzy:

Gmina Łask, Biblioteka Publiczna im Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

Cel operacji:
Projekt ma na celu zaangażować lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwój i promowanie obszarów działania LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromować tę grupę i ich produkty.                                                                           

Projekt jest zgodny z 6. Priorytetem PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ponieważ: Poprzez realizację projektu włączymy regionalnych twórców, Koła Gospodyń Wiejskich w społeczność, która dowie się jak szerokim wachlarzem dziedzictwa kulturowego może się szczycić. Grupa ta nie tylko będzie miała szansę zaistnieć na lokalnym rynku, ale będziemy się starać, by razem z LGD „Dolina rzeki Grabi” brała  udział w różnego rodzaju imprezach w województwie. Promowanie wyrobów, a także samych artystów i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich przełoży się na ich „zaistnienie” na rynku, ale również na rozwój gospodarczy obszaru LGD. 

Szacujemy, że na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi” tworzy około 20 lokalnych twórców oraz aktywnie działa 20 Kół Gospodyń Wiejskich. Każde z nich, angażując się w powstanie publikacji, zainwestuje nie tylko w popularyzację swojej marki, ale również w promocję całego regionu. Będziemy promować lokalne rękodzieło, oryginalne przepisy KGW i ich wyroby. Nasze działania będą zatem zgodne z 1. Celem KSOW na lata 2014-2020 (Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) oraz wpisują się w 6. Działanie KSOW na lata 2014-2020  - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekt operacji:
Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 30 października 2020 r.

Planowany obszar realizacji projektu:
LGD "Dolina rzeki Grabi" na obszarze 9 gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i Zelów

Planowany okres realizacji projektu:
lipiec 2020 roku – 30 października 2020 roku 

Całkowity budżet projektu : 23 152,00 zł 
Dotacja/refundacja : 20 000,00 zł

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenie portalu internetowego http://ksow.pl
 
 
Zapraszamy do współpracy!Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś0
Wczoraj1290
Bieżący tydzień1290
Bieżący miesiąc19989
Wszystkich1330259