Tytuł projektu:
Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie, akronim "QUIZ"

Lider projektu:

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"

Partnerzy:

- Federación de Municipios de Madrid

Cel główny projektu:

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" oraz Federación
de Municipios de Madrid poprzez utworzenie ścieżek questowych na obszarze LGD oraz wymianę doświadczeń w zakresie zintegrowanej promocji.”

                                                                              

Cel ogólny LSR                                                                                                                                                               

 1. Integracja lokalnej społeczności poprzez stwarzanie warunków do zróżnicowanej aktywności mieszkańców
 2. Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej oraz wzmocnienie roli funkcji turystycznej i rekreacyjnej w zintegrowaniu mieszkańców obszaru

 

Cel(e) szczegółowe LSR                                                                                                                                             

Cel szczegółowy 2.3 Rozwój oferty turystycznej Doliny Grabi poprzez aktywizację mieszkańców

Cel szczegółowy 3.1 Zintegrowana promocja obszaru LGD                                                          

 

Przedsięwzięcia LSR                                                                                                                                                   

Przedsięwzięcie 5: Wspólnie kreujemy produkty turystyczne                     

Przedsięwzięcie 9: Wspólnie na rzecz innowacyjnej promocji

                                                              

Wskaźniki projektu:

Liczba szkoleń

 

13

 

szt.

listy obecności, dokumentacja zdjęciowa

Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych

 

110

 

szt.

listy obecności, dokumentacja zdjęciowa

liczba wyznaczonych ścieżek questowych

 

10

 

szt.

liczba opracowanych tras questowych dostępnych na stronie www.dolinagrabi.pl,
w aplikacji i w formie ulotek

liczba rozbudowanych stron interentowych, na których opublikowano informację o wyznaczonych ścieżkach

1

szt.

zakładaka projektu współpracy na stronie www.dolinagrabi.pl

liczba zmodyfikowanych aplikacji na urzadzenia mobilne o nowe questy

1

szt.

dostosowanie ogólnopolskiej aplikacji questowej do potrzeb LGD "Dolina rzeki Grabi"
i zamieszczenie na niej 36 questów (10 nowych i 26 utworzonych wcześniej). Możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji ze sklepu internetowego.

liczba wydanych map obszaru LGD (tytułów)

1

szt.

opracowane projektu i druk mapy

liczba wydanych ulotek (pozycji)

36

szt.

opracowanie ulotki/ulotki zarchiwizowane w LGD

liczba konferencji podsumowujących projekt

1

szt.

lista obecności

liczba gadżetów (rodzajów)

8

szt.

opracowane wzory gadżetów zarchiwizowane w LGD

liczba pieczątek opracowanych dla ścieżek questingowych

10

szt.

protokół przekazania


Główne rezultaty projektu
:

 • Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla grupy 50 osób.
 • Zorganizowanie spotkań edukacyjnych z zakresu metodologii questów (1 spotkanie w każdej gminie członkowskiej) dla grupy 50 osób.
 • Zorganizowanie dwóch spotkań metodologicznych (wyjazdy studyjne dla 10 osób).
 • Opracowanie 10 questów metodą expercką.
 • Zmodyfikowanie ogólnopolskiej bezpłatnej aplikacji mobilnej (IOS i Android) oraz zamieszczenie
  w niej wszystkich 36 questów (starych i nowych) powstałych na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 • Opracowanie i wydanie 36 questów (10 nowych questów), w tym 1 questu kajakowy po rzece Widawce. Quest kajakowy został opracowany wspólnie z naszymi partnerami z Hiszpanii. Został wydany w wersji polskiej, angielskiej i hiszpańskiej.
 • Wykonanie pieczątek questowych (36 pieczątek).
 • Wydanie mapy obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi".
 • Zakup gadżetów.
 • Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt dla grupy 50 osób w dniu 25 września 2019 r.

 

Grupy docelowe:

turyści odwiedzający ten region, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki edukacyjne, mieszkańcy

Planowany obszar realizacji projektu:

 1. LGD "Dolina rzeki Grabi" na obszarze 9 gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i Zelów
 2. Federación de Municipios de Madrid – obszar Madrytu (Hiszpania)

Planowany okres realizacji projektu:

czerwiec 2019 roku – październik 2019 roku

 

Całkowity budżet projektu (wydatki poniesione przez wszystkich partnerów projektu): 188 627,49 zł.

Filmy promujące LGD "Dolina rzeki Grabi": 

Dolina rzeki Grabi 1
Dolina rzeki Grabi 2 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś71
Wczoraj694
Bieżący tydzień3420
Bieżący miesiąc12403
Wszystkich1301885