Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz mając na uwadze zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność, organizuje szkolenie - warsztaty z zakresu prawidłowego wypełniania wniosku o płatność. W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich Beneficjentów, którzy podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

• Podejmowania działalności gospodarczej,
• Rozwijania działalności gospodarczej, oraz
• Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Uczestnictwo w szkoleniu jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia środków.

Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask.

Proszę również o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu mailowo: mateusz.zyndul@lodzkie.pl , bądź telefonicznie: 42/663-32-14

W tabeli przedstawiamy harmonogram szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś11
Wczoraj431
Bieżący tydzień11
Bieżący miesiąc3731
Wszystkich421690