Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, w okresie programowania 2014-2020, podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00015-6933-UM0510010/15, zawartą w dniu 16 maja 2016 r., w ramach której otrzymała środki na:

– 9 500 000,00 zł. – na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR;

– 190 000,00 zł. – wdrażanie projektów współpracy;

– 2 137 500,00 zł. – na wsparcie funkcjonowania LGD.

W obecnym okresie programowania LGD „Dolina rzeki Grabi” ogłosiła 5 naborów, a pierwszy z nich w czerwcu 2017 r. Wnioski można było składać na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. Alokacja środków wynosiła – 9 215 000 zł., a wartość wniosków opiewała na kwotę – 13 294 062,14 zł. Do biura LGD wpłynęło 85 wniosków, wsparcie otrzymało 50 beneficjentów. W przeprowadzonych naborach największym powodzeniem cieszyły się premie na rozpoczęcie działalność gospodarczej – 45 wniosków. Nowi przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie w wysokości 100 000 zł. Udzielone zostały 23 takie dotacje m.in. na: punkty gastronomiczne, salony kosmetyczne, firmy szkoleniowe i eventowe, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, sklepy internetowe,  czy wykonywanie projektów i modeli 3D z wykorzystaniem druku 3D i włókien węglowych. Na znacznie większe kwoty mogli liczyć przedsiębiorcy rozwijający swój biznes, bo nawet na 300 tys. zł. Takich umów zostało podpisanych 7 (19 złożonych wniosków). Natomiast aż 20 projektów dotyczyło budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej w gminach. Na te cele wydanych zostało prawie 4,5 mln zł.

Do pobrania:

Plan działania - cele i wskaźniki