W dniu 16 lutego 2018 r. (piątek) w godz. 14:00-16:00 biuro LGD "Dolina rzeki Grabi" będzie nieczynne. Pracownicy biura, członkowie zarządu, rady i komisji rewizyjnej LGD, będą uczestniczyć w warsztacie refleksyjnym w związku z realizacją STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD "DOLINA RZEKI GRABI" NA LATA 2014-2020, który odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r. (piątek) od godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Buczek.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań - jeśli to będzie konieczne - oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post. Warsztat poprowadzi moderator zewnętrzny Pan Mariusz Wachowicz - Socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym badaczem społecznym od 2000 r. Specjalizuje się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych z społecznościami lokalnymi i samorządami. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Koordynował międzynarodowe projekty badawcze. Od 2008 roku aktywnie współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich przy realizacji projektów badawczych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badania społeczne w Lokalnych Grupach Działania zaowocowały zaangażowaniem w tematykę rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś84
Wczoraj419
Bieżący tydzień954
Bieżący miesiąc9692
Wszystkich413745