Wiceprzewodniczący Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Buczku przy ul. Głównej 20, w dniu 13 października 2017 roku /piątek/ o godzinie 16:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie Sekretarza posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, której powierza się obliczenie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia i podanie go pod głosowanie Rady.
 5. Przedstawienie treści wniesionego protestu w związku z wyborem przez Radę operacji
  w ramach naboru nr 1/2017.
 6. Weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście.
 7. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionego protestu.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

  Wiceprzewodniczący Rady

LGD „Dolina rzeki Grabi”

/-/ Robert Jarzębak

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś11
Wczoraj431
Bieżący tydzień11
Bieżący miesiąc3731
Wszystkich421690