W dniu wczorajszym odbyło się szklenie pn. ”Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji dla osób planujących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Prowadząca, Pani Marzena Cieślak szczegółowo omówiła procedury ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a także przypomniała zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczną frekwencję a także ciekawe i nietuzinkowe pytania.

Osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do biura LGD „Dolina rzeki Grabi”, mieszczącego się przy ul. Batorego 31/106 (budynek gimnazjum), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje nt. oferowanego wsparcia znajdują się również na naszej stronie internetowej w zakładkach Nabory oraz PROW 2014-2020