Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem określającym m. in. misję, wizję oraz cele strategiczne stowarzyszenia. Opracowana została na lata 2014-2020. Przyjęty przedział czasowy wynika przede wszystkim z koniecznej do zachowania zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województwa i całego kraju. W pracach nad tworzeniem LSR czynny udział brali członkowie stowarzyszenia, przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne oraz spotkania w gminach członkowskich.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Dolina rzeki Grabi" - załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi” z dnia 24 maja 2016 r.

 pobierz dokument

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

Generator wniosku o przyznanie pomocy 19.2 INNE

Generator wniosku o przyznanie pomocy 19.2 INNE

Generator wniosku o przyznanie pomocy 19.2 PREMIE

Generator wniosku o przyznanie pomocy 19.2 PREMIE


 

Odwiedzin na stronie

Dziś103
Wczoraj721
Bieżący tydzień2319
Bieżący miesiąc6545
Wszystkich286095