Dnia 10 listopada 2011 roku, w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Buczku zorganizowane zostało spotkanie dla przedstawicieli gmin członkowskich LGD "Dolina rzeki Grabi".

Wspólnie z Panią Prezes Anną Doliwa omówiłyśmy pomysły projektów współpracy, które chciałybyśmy zrealizować na naszym obszarze. Propozycja projektu dotyczącego questingu spotkała się z dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na aktywizację lokalnej społeczności, której pomoc jest niezbędna podczas tworzenia ścieżek, a także ze względu na możliwość wykorzystywania utworzonych questów przez szkoły.


A. Ciebiada