W dniu 27 marca 2019 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dolina Koni” Wiktora Śpionka, odbyło się podpisanie umów grantowych oraz szkolenie dla beneficjentów.

Do konkursu grantowego „Promujemy Dolinę Grabi i jej dziedzictwo”, który został ogłoszony w marcu 2018 roku, wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 239 458 zł. Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 285 000 zł. Zakres tematyczny dofinansowanych projektów grantowych obejmuje między innymi imprezy, warsztaty, szkolenia, wydarzenia i publikacje promujące walory obszaru LGD „Dolina rzeki Grabi”, w tym dotyczące dziedzictwa lokalnego, produktów lokalnych i szlaków turystycznych.

Lista wniosków wybranych do powierzenia grantów przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”


Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy

Tytuł grantu

Wnioskowana kwota pomocy /zł/

Ustalona przez LGD kwota wsparcia /zł/

1.

Dom Kultury w Zelowie

Festiwal Sztuki - Zelów 2019
 - organizacja wydarzeń kulturalnych promujących obszar
LGD "Dolina rzeki Grabi"

32 000,00

32 000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna W Wadlewie

Międzypokoleniowa integracja mieszkańców Gminy Drużbice.

31 950,00

31 950,00

3.

Towarzystwo Miłośników Dłutowa

Piękno natury i zabytków w dolinie rzeki Grabi

18 800,00

18 800,00

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Buczkowskiej

"Jak Wojtek został strażakiem "
- organizacja warsztatów szkoleniowych przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Woli Buczkowskiej

31 500,00

31 500,00

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu

Jubileusz 70 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu

31 984,00

31 984,00

6.

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa

MAJÓWKA SOŁECKA W BRZYKOWIE

31 778,00

31 778,00

7.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice

Regionalny Festiwal Folkloru
- "Spotkanie nad Grabią"

31 446,00

31 446,00

8.

Stowarzyszenie Młodzieżowa Grupa Działania Powiat Łaski

Festiwal Kultury Ludowej i Tradycyjnej "LudLove"

30 000,00

30 000,00

 

239 458,00

239 458,00

 

Spotkanie w Dłutówku rozpoczęła prezes zarządu LGD – Anna Doliwa, która przywitała zgromadzonych i oddała głos gospodarzowi gminy Dłutów – Pani Grażynie Maślańce-Olczyk. Pani wójt, pogratulowała wszystkim grantobiorcom pozyskania środków na promocję obszaru LGD i życzyła sukcesów w realizacji zaplanowanych projektów. Do gratulacji i życzeń przyłączyli się również Renata Szafrańska – wójt Gminy Wodzierady, Michał Włodarczyk – wójt Gminy Widawa i Dariusz Cieślak – wójt Gminy Sędziejowice. Następnie pracownicy biura LGD szczegółowo omówili umowę o powierzenie grantu oraz wniosek o płatność, odpowiadając na bieżąco na pojawiąjące się pytania. Na zakończenie spotkania zostały podpisane umowy z grantobiorcami.  

Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i życzymy sukcesów w realizacji projektów grantowych.

 

 


Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś348
Wczoraj606
Bieżący tydzień1593
Bieżący miesiąc5705
Wszystkich569663