W przypadku, gdy zakup aktualizacji oprogramowania służy celom operacji i jest uzasadniony ekonomicznie, to taki koszt, podobnie jak zakup oprogramowania, może być kosztem kwalifikowalnym.

źródło: www.minrol.gov.pl