Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu środków transportu, lecz należy mieć na uwadze, że refundacji nie podlegają koszty zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu łącznie z kierowcą mniej niż 8 osób.

Należy również pamiętać, że pomoc udzielana w ramach tego działania ma status pomocy de minimis. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD:

  1. 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia dla działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw”),
  2. 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami), 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia dla działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).


źródło: www.minrol.gov.pl