Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2013 r.

 

Przypominamy, że:

  • beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” realizujący operacje zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010 i 2011 roku
  • beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010 i 2011 roku
  • osoby fizyczne realizujące operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty” , którzy otrzymali płatność końcową w 2011 roku
  • beneficjenci działania „Wdrażanie projektów współpracy”, którzy otrzymali płatność końcową 2011 roku zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2013 r.

 

Ankietę monitorującą należy złożyć w sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 95-051 Łódź.

 

Formularze ankiet monitorujących wraz instrukcjami dostępne są na stronie: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/formularze_wnioskow_o_platnosc

 

źródło: www.prow.lodzkie.pl