LGD "Dolina rzeki Grabi" zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:


- Wypełnianie wniosków o dofinansowanie dla działań: "Odnowa i Rozwój Wsi" oraz "Małe Projekty" w dniu 29 stycznia 2013 r. (tj. wtorek) w godz. 9:00 – 17:00.

 

 

- Wypełnianie wniosków o dofinansowanie dla działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w dniu 30 stycznia 2013 r. (tj. środa) w godz. 9:00 – 17:00.

 

 

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy beneficjenci z terenu działania LGD "Dolina rzeki Grabi".

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej do dnia 17 stycznia br. na adres: j.tarka@dolinagrabi.pl lub faxem pod numer 43 676-21-30.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

O zakwalifikowaniu uczestników i o miejscu szkoleń poinformujemy Państwa po 21 stycznia 2013 r.
Wymiar godzin szkoleniowych dla każdej grupy wynosi 8 godzin. LGD „Dolina rzeki Grabi” zapewnia wyżywienie w formie obiadu wraz z przerwami kawowymi.

 

Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikaty/zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.

 

PLIKI DO POBRANIA:


1. Karta zgłoszeniowa „Wypełnianie wniosków o dofinansowanie dla działań: "Odnowa i Rozwój Wsi" oraz "Małe Projekty" – 29.01.2013 r.

2. Karta zgłoszeniowa „Wypełnianie wniosków o dofinansowanie dla działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – 30.01.2013 r.

 

Osoba do kontaktu:
Justyna Tarka
tel. (43) 676-21-30 lub 662-260-229
e-mail: j.tarka@dolinagrabi.pl