TYTUŁ PROJEKTU: Dożynki powiatowe - formą promocji regionu i aktywizacji społeczności na terenach wiejskich
NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Sędziejowice
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Sędziejowice
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30.04.2010 - 25.11.2010
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 047,44 zł
WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA: 5 867,61 zł
WYPŁACONE ŚRODKI: 5 867,61 zł

 

W ramach realizacji projektu dnia 5 września 2010 r. odbyły się dożynki, na potrzeby których zakupiono banery ogłoszeniowe, wydrukowano zaproszenia, wydrukowano plakaty, wynajęto zespół muzyczny, zakupiono produkty spożywcze i przygotowano "wiejski stół".