Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem nadzoru wewnętrznego.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości

Powoływanie Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania.

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej liczy 8 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej.

W skład Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wchodzą:

 1. Przewodnicząca - Anna Szczepanik (gmina Dobroń)
 2. Wiceprzewodniczący - Tomasz Grobelny (gmina Wodzierady)

 3. Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Banaś (gmina Dłutów)
 4. Członek Komisji Rewizyjnej - Janina Gruszczyńska-Wilińska (gmina Łask)
 5. Członek Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Kałuża (gmina Widawa)
 6. Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Kowalczyk (gmina Sędziejowice)
 7. Członek Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Mysłowska (gmina Zelów)
 8. Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Zieliński (gmina Buczek)

Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś208
Wczoraj152
Bieżący tydzień208
Bieżący miesiąc4748
Wszystkich527509