Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD "Dolina rzeki Grabi" serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Batorego 31 lok. 106 w dniu 5 grudnia 2012 roku /środa/ o godzinie 17:00.

 

Posiedzenie ma na celu sprawdzenie działalności biura LGD za rok 2012 oraz realizacji zadań określonych statutem za rok 2012.