Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Batorego 31 lok. 106 w dniu 8 kwietnia 2013 roku /poniedziałek/ o godzinie 17:00.


Celem posiedzenia będzie zbadanie gospodarki finansowej LGD "Dolina rzeki Grabi" za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi".