Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu "Pożyteczne wakacje 2013" pod hasłem „Pokaż co masz na strychu - wystawa staroci”.


Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Konkurs skierowany jest do organizacji, które przygotują projekty zajęć w czasie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze wsi i miasteczek do 6 000 mieszkańców. Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3 000,00 zł. Pula nagród wynosi 300 000,00 zł.


O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, świetlice wiejskie i środowiskowe, parafie, sołectwa, kluby sportowe nie związane i nie działające przy szkole i inne lokalne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.
W miejscowości gminnej mogą realizować program tylko te organizacje, które działają samodzielnie i posiadają własne konto bankowe.


O dotacje nie mogą występować: organizacje religijne, szkoły i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, gminy i gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy/centra kultury, biblioteki i ich filie, filie organizacji o dużym zasięgu oraz Lokalne Grupy Działania. O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku.


Sposób realizacji projektu: należy zapewnić grupie liczącej nie mniej niż 15 osób zajęcia przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni, nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować miejscem (np. stodoła, namiot, świetlica), w którym można przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 KWIETNIA 2013 r.


 
Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75. Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: jplater@fww.org.pl, jleopold@fww.org.pl.

Więcej informacji na temat konkursu: www.fundacjawspomaganiawsi.pl


źródło: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś15
Wczoraj243
Bieżący tydzień558
Bieżący miesiąc4076
Wszystkich622960