TYTUŁ PROJEKTU: Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Przyrownica

 

NAZWA WNIOSKODAWCY: Ochotnicza Straż Pożarna Przyrownica

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Przyrownica

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

 

WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA:

 

WYPŁACONE ŚRODKI: 24 366,79 zł

 

W ramach realizacji projektu wykonane zostały prace remontowe, m.in.: zdjęcie starej drewnianej podbitki i zastąpienie jej podwieszanymi płytami kartonowo-gipsowymi, wykonanie zabudowy kominka z rozprowadzeniem ciepłego powietrza.