Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi jest Realizatorem Projektu „Szansa na biznes II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Celem projektu jest wyłonienie do dofinansowania najlepszych pomysłów na nowy biznes.


Projekt zakłada udzielenie ze środków UE dofinansowania w wysokości do 20 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej.
Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które:
- mają pomysł na założenie własnej firmy,
- zamieszkują obszar województwa łódzkiego,
- są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i nie ukończyły 25 roku życia.Szczegóły dotyczące realizacji projektu „Szansa na biznes II” znajdują się na stronie internetowej www.szansanabiznes2.wsfi.edu.pl