Uprzejmie informujemy, iż Beneficjenci ubiegający się o uznanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego muszą załączyć do Wniosku o płatność aktualną interpretację indywidualną w zakresie prawa podatkowego wydaną przez organ upoważniony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa.

Brak tego dokumentu wydłuża czas weryfikacji Wniosku o płatność (średni czas oczekiwania na interpretację z Izby Skarbowej to 3 miesiące). Niedostarczenie tego dokumentu będzie skutkować uznaniem podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego.