Dnia 14 marca 2012 roku do wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego wysłana została fiszka projektowa.


Do dnia 15 kwietnia 2012 roku chęć przystąpienia do projektu zgłosiły dwie lokalne grupy działania:

- Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”

- STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”

A. Ciebiada


fiszka projektu