ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zapewnieniem transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji na platformie OMIKRON Zdalnie - w dniu 25 luty 2021 r. /czwartek/ o godzinie 14:30 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej 1/3 Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 15:00, w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. 

Członków LGD „Dolina rzeki Grabi” uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 25 lutego 2021 r., wysyłając na adres lgd@dolinagrabi.pl oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział i głosowanie w zdalnym Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w dniu 25 lutego 2021 r.”.

W odpowiedzi na Państwa e-mail najpóźniej w dniu 25 lutego 2021 r. zostanie wysłany link dostępu do internetowej platformy OMIKRON Zdalnie, na której zostanie przeprowadzone Walne Zebranie. Platforma nie wymaga pobierania dodatkowego oprogramowania. Aby dołączyć do Walnego Zebrania wystarczy „kliknąć” w link, który Państwu prześlemy. 

 Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

                                                                                                                               Z poważaniem,

                                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                                       LGD „Dolina rzeki Grabi”

                                                                                                                              /-/ Anna Doliwa

 

                       

W złączeniu:

 1. Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Sprawozdanie finansowe.

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś43
Wczoraj281
Bieżący tydzień1975
Bieżący miesiąc10972
Wszystkich697511