ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE ZARZĄDU
 
Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 12 lutego 2020 roku /środa/ o godzinie 16:00
 
Proponowany program zebrania:
 
1. Sprawdzenie kandydatur do władz Stowarzyszenia pod względem spełniania przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z póżn. zm.) oraz Statucie LGD „Dolina rzeki Grabi.
2. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia listy kandydatów, z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzw. podlist wyborczych.
3. Sprawy różne.
 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś485
Wczoraj673
Bieżący tydzień1913
Bieżący miesiąc2544
Wszystkich621428