OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
DOTYCZĄCE WYKONANIA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH 

W załączniku znajduje się ogłoszenie dotyczące postępowania ofertowego wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę produktów w ramach realizacji projektu współpracy "Quest Umożliwi Innowacyjne Zwiedzanie". 

Zmiana zapytania ofertowego